Uudised

Otsime büroojuhti

Kiirelt arenev Kaamos Group ootab oma noorusliku ja tööka kollektiiviga liituma BÜROOJUHTI, kes oleks meie meeskonna rõõmsameelne ja särav hing.

 

Keda otsime?

Soovime leida sobivat inimest, kes on avatud suhtleja, oskab hästi kirjutada ja organiseerida, ta on suur sõber arvutiga ning ei karda projektimajandust. Tal on vähemalt 2. aastane töökogemus sekretäri või büroojuhina ja see töö meeldib talle! Ta on valmis kiiresti reageerima, muutustega kaasa tulema, kindlasti ise kaasa mõtlema ja initsiatiivi haarama, tarvidusel iseseisvalt otsustama. Büroojuht on täpne ja korrektne ning suudab tähtaegadest kinni pidada. Tal on vähemalt keskharidus ning oskab väga hästi eesti keelt, kasuks tuleb inglise ja vene keele oskus suhtlustasemel. Meie meeskonda sobib rõõmsameelne, aus ja avatud inimene, kes tunneb ennast hästi nii inimeste kui informatsiooniga töötamisel.

 

Mida büroojuht teeb?

Büroojuhi ülesanded on kombineeritud sekretäri, juhiabi, turundusjuhi, arendusjuhi ja müügijuhi ülesannetest:

  • meeldiva töökeskkonna tagamine: töövahendite tellimine, koristusteenuse korraldamine
  • asjaajamise korraldamine ja dokumentatsiooni koostamine
  • informatsiooni operatiivse liikumise tagamine
  • suhtlemine külaliste ja klientidega (nii otse, kui telefoni ja meili teel)
  • ürituste planeerimine ja korraldamine
  • jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine
  • et töö sujuks, on tal väga head arvutikasutamise oskused (Word, Excel, PowerPoint, MSOffice)

 

Mida büroojuht vastu saab?
Püsiv töökoht edukas ja tuntud kinnisvarafirmas ning võimalus ettevõtte arengus ise kaasa lüüa. Meeldiv kollektiiv, hea tööõhkkond ja toredad ühisüritused. Motiveeriv töötasu, võimalused kasvuks. Palju uusi kogemusi ja kontakte, võimalused professionaalseks arenguks.

 

Ootame Sinu CV’d ja motivatsioonikirja aadressile kadi.roovik@kaamos.ee hiljemalt 30.01.17

Motivatsioonikirjas kirjelda palun oma senist töö- ja hariduskäiku ning ootusi büroojuhi ametikohale.