Ehitus

Kogemustel põhinev kvaliteet

Kaamos Ehitus on kavandanud ja ehitanud oma klientidele moodsaid ja energiasäästlikke kodusid, ärihooneid ning terviklikke elurajoone juba 15 aastat. Saadud kogemus, professionaalne lähenemine ja tellijate usaldus on andnud meile võimaluse kasvada hinnatud ehitusettevõtteks ning laieneda ka Eestist väljapoole.

Meie seni mastaapseim projekt on Tammsaare Ärikeskus – Eesti suurim tänapäevane büroohoone, millest on saanud üks Tallinna maamärke. Meeskonna head kvalifikatsiooni ja soovi areneda näitab ka Tallinna südalinnas renoveeritud legendaarne kino Kosmos – esimene IMAX kino Baltikumis.

Omame vajalikke ehitusalaseid teadmisi ning oskusi, mille kinnituseks on kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi  sertifikaadid ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015,  kutsetunnistusega insenerid ning ehitustegevuseks vajalikud litsentsid.

EEL EKTL

Projekteerimise Ehitustöövõtt

Kiire ja paindlik

Projekteerimis-ehitustöövõtul teostab Kaamos Ehitus kõik vajalikud projekteerimis- ja ehitustööd kliendi soovide ja visiooni kohaselt. Projekteerimise ja ehitustööde eest võtab vastutuse Kaamos Ehitus, kes omab selleks professionaalset meeskonda, erialaseid teadmisi ja kogemusi. Teenus võimaldab kliendi ideest jõuda soovitud lõpplahenduseni optimaalse ajaga. See meetod sobib keeruliste ehitusprojektide elluviimiseks, kus juba kavandamise ja projekteerimise käigus võib ette tulla lisanõudmisi ja olulisi muudatusi.

Professionaalne ehituse juhtimistöövõtt

Professionaalne ja läbipaistev
Professionaalne ja läbipaistev

Professionaalne ja läbipaistev 

Professionaalsel ehituse juhtimistöövõtul juhib Kaamos Ehitus projekteerimis- ja ehitustöid avatult ja läbipaistvalt reaalsete kulude ja/või eesmärkeelarve alusel. Tulenevalt projekti keerukusest lisandub kliendiga sõlmitud kokkuleppele projekti juhtimise tasu. See meetod annab kliendile võimaluse olla tihedalt seotud kogu ehitusprotsessiga.

Ehituse peatöövõtt

Usaldusväärne ja kvaliteetne

Ehituse peatöövõtul viib Kaamos Ehitus ehitustööd ellu kliendi esitatud projektide alusel. Objekti ehitustööde eest vastutab Kaamos Ehitus. Võrreldes eelnevate teenustega on kogu projekteerimis-ehitusprotsess kliendi jaoks pikem ning hilisem muudatuste tegemine aeganõudvam.

Depo DIY kaubandushoone
Veskiposti tänav 1, Tallinn
https://depo-diy.ee/
Avala kvartal
Veskiposti tänav 2, Tallinn
Hõbemetsa elurajoon – Rehe põik 10
Rehe põik 10, Tallinn
https://kaamos.ee/hobemetsa/
Hõbemetsa elurajoon – Rehe 6
Rehe 6, Tallinn
https://kaamos.ee/hobemetsa/
Vahtramäe kodud – II etapp
Iltre 2 ja 4, Vae 11 ja 13, Laagri
http://kaamos.ee/vahtramae/