Vīzija un vērtības

Vīzija

Mūsu vīzija ir nodrošināt klientiem visaptverošus risinājumus, no idejām līdz to realizācijai, vienmēr esot klientu pirmajai izvēlei.

 

Misija

Veidot vislabākās dzīvesvietas un biznesa vidi, saskaņā ar klientu vēlmēm, laiku un līdzekļiem.

 

Organizācijas kultūras pamaprincipi

Mūsu vērtība ir mūsu cilvēki, viņu prasmes, zināšanas un pieredze. Mēs novērtējam sadarbību ar klientiem, rīkojamies kā viens vesels, vienmēr inovatīvi, uzņēmīgi un oriģināli – mums ir savs raksturs.

 

Mūsu pamatvērtības:

 

  • Sadarbība – esam uz klientu orientēt, uzticams partneris, kas vienmēr tur savus solījumus.
  • Solidaritāte – mēs attīstāmies kā vienota komanda, izprotot un novērtējot vienam otru. Mūsu kopīgie mērķi ir skaidri formulēti un to īstenošana ir pārdomāta un plānveidīga.
  • Inovācijas – mēs vienmēr meklējam gudrus risinājumus, izmantojam jaunas tehnoloģijas un materiālus – mēs esam zinātkāri un inovatīvi.
  • Uzņēmība – mēs tiecamies īstenot nozīmīgus projektus un būt labākie industrijā.
  • Raksturs – mēs esam autentiski. Mēs esam lojāli zīmola misijai un vērtībām.