Kaamos nodrošinās prakses vietas tehnisko inženierzinātņu studentiem

07.05.2024

Lai dotu iespēju motivētiem un mērķtiecīgiem studentiem iegūt prakstisku pieredzi būvniecības nozarē, kā arī veicinātu topošo speciālistu ienākšanu darba tirgū, nekustamā īpašuma attīstītāja Kaamos būvniecības uzņēmums Kaamos Construction noslēdzis sadarbības līgumu ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fondu. Jaunās sadarbības ietvaros plānots ik gadu vairākiem studentiem dot iespēja uzņēmumā Kaamos iziet praksi, par to saņemot stipendiju.

Šobrīd ir izsludinātas vakances trīs prakses vietām, kam var pieteikties dažādu Latvijas augstskolu tehnisko inženierzinātņu, tai skaitā elektroenerģētikas, elektrotehnikas un būvniecības jomas studenti, sākot no bakalaura līmeņa 1. kursa.

“Mēs Kaamos grupas ietvaros atbalstām izglītības nozari un vēlamies arī Latvijas jauniešiem dot lielisku iespēju iegūt kvalitatīvu prakstisko pieredzi būvniecības jomā, sākot jau no pirmajiem studiju kursiem. Piedāvāsim studentiem augstskolā apgūtās teorētiskās zināšanas papildināt ar praktiskām iemaņām un prasmēm, apmācot, iedvesmojot un motivējot jaunos speciālistus, lai viņiem palīdzētu integrēties Latvijas darba tirgū un sasniegt savas iecerētās profesionālās virsotnes,” norāda Kaamos Construction valdes loceklis Ingus Baumanis.

Studējošajiem praksē būs iespējams strādāt 6 – 12 mēnešu garumā, par to ik mēnesi saņemot stipendiju 700 EUR apmērā ar nosacījumu, ka praksei tiek veltītas 30 stundas nedēļā. Studentiem būs iespēja praksē piedalīties arī mazāku stundu skaitu nedēļā, to apvienojot ar studijām. Tādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

Kaamos stipendija studējošajiem tiks piešķirta konkursa kārtībā, izvērtējot pretendentu kompetences un prasmes, kā arī motivāciju darboties uzņēmumā. Iegūstot stipendiju, jaunajiem profesionāļiem būs iespēja paaugstināt savu kompetenci kopā ar vadošajiem nozares pārstāvjiem, kā arī dinamiskā darba vidē piedalīties tehniski interesantu un kompleksu būvprojektu īstenošanā.

RTU Attīstības fonda izpilddirektore Anita Straujuma:RTU Attīstības fonds ir gandarīts un pateicīgs par katru jaunu partneri, kas ir gatavs investēt izglītībā un zinātnē, tādēļ augstu vērtējam nesen uzsākto sadarbību ar uzņēmumu Kaamos. Uzņēmuma nodrošinātās apmaksātas prakses vietas dod iespēju studentiem iegūt ne vien teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas nozarē, bet arī iespēju paplašināt redzesloku un izprast savu nākotnes profesiju kontekstā, tādā veidā palielinot konkurētspēju strauji mainīgajā darba tirgū.  Iespēja paralēli studijām apgūt praktiskās iemaņas savā nozarē, saņemot par to prakses stipendiju, praktiska sasaiste ar universitātē iegūtajām zināšanām, pieredzējušu jomas profesionāļu atbalsts – šie faktori viennozīmīgi veicina izcilu speciālistu veidošanos.”

Apmaksātās prakses vietas zinātkāriem un mācīties gribošiem studentiem tiks nodrošinātas Kaamos Akadēmijas programmas ietvaros. Kaamos Akadēmija ir uzņēmuma izglītības programma, kuras mērķis ir atbalstīt un nodrošināt darbinieku izglītošanos un pašizaugsmi, katru gadu piedāvājot daudzveidīgas apmācības un individuālus kursus, lai iedvesmotu speciālistus ikdienas darbā sasniegt arvien jaunus mērķus.

Šobrīd būvniecības nozares studentiem ir iespēja pieteikties trīs Kaamos izsludinātajām prakses vietu vakancēm – vispārceltniecisko būvdarbu vadītāja palīgs, elektroinženiera palīgs, kā arī siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu inženiera palīgs.