Jaunuzņēmums

Kaamos investē jaunuzņēmumos ar ciešām saitēm ar Igauniju, lai veicinātu vietējo uzņēmējdarbību un ieguldītu drosmīgu un novatorisku ideju ieviešanā. Ticam, ka Igaunijā veic atjauninājumus pasaules līmenī, kā arī esam laimīgi, ja šīs idejas kļūst veiksmīgas plašāk, neatkarīgi no Igaunijas mazuma. Papildus vairāk uzmanības pievēršam uzņēmumiem, kas strādā Kaamos galvenajās nozarēs (nekustamais īpašums, celtniecība, enerģētika un kokrūpniecība). Tā vēlamies būt tuvāk nozares inovācijām un līdz ar to arī potenciālajai sinerģijai ar investīcijām.

Investējot esam galvenokārt koncentrējušies uz uzņēmumiem ar spēcīgu pašmāju saikni, kuriem jau ir attīstīts produkta vai pakalpojuma prototips, kā arī pirmie maksājošie klienti. Tā kā mēs neesam profesionāls investīciju fonds, mēs nevēlamies uzņemties vadošo lomu investīciju laukā un labprāt redzētu sev blakus citus investorus. Lai gan esam gatavi investēt visos sektoros un biznesa modeļos, ticam, ka tiem uzņēmumiem, kas strādā tajos pašos biznesos kā mēs, arī mēs varam piedāvāt ko vairāk ne tikai kapitālu.