Podkāsta devītā epizode: Ilze Kramiņa. Svarīgākais par īpašuma iegādi.

30.11.2022

Īpašuma iegāde vai pārdošana ir ļoti svarīgs lēmums ikvienam. Kam būtiski pievērst uzmanību ne tikai izvēlētā objekta apskatē un izvērtēšanā, bet arī darījuma kārtošanā un pirkuma līguma slēgšanā? Kā nepaklupt uz iespējamiem zemūdens akmeņiem? To podkāsta “DIENA PĒC” rubrikas “Īpašums” devītajā epizodē atklāj zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns” partnere, zvērināta advokāte Ilze Kramiņa sarunā ar “Kaamos Real Estate” valdes priekšsēdētāju Guntaru Caunu.

Jau objekta apskates procesā būtiski pievērst uzmanību ne tikai tā tehniskajam stāvoklim, iespējamiem defektiem un citām niansēm, bet arī dokumentiem, kurus tiek piedāvāts parakstīt. “Sākotnējo juridisko pārbaudi katrs var veikt pats, bez juristu iesaistes,” saka Ilze Kramiņa. Tas nozīmē atvērt zemesgrāmatu un vietni Kadastrs.lv, iepazīties ar īpašumu raksturojošiem datiem, pārbaudīt, vai tam nav reģistrēti kādi apgrūtinājumi u.c. Nākamais solis – pievērt uzmanību tam, kā darījumu piedāvāts strukturēt, un rūpīgi izlasīt sagatavotos līgumus, lai pārliecinātos, vai tajos ietvertie noteikumi ir draudzīgi un samērīgi, bez neparastiem nosacījumiem.

Zvērināta advokāte norāda, ka bieži īpašumi vecākos projektos laika gaitā ir pārbūvēti bez būvniecības procesa dokumentācijas sakārtošanas. Tāpēc svarīgi pārbaudīt visas īpašumā veiktās izmaiņas, lūdzot pārdevējam uzrādīt objekta aktuālo kadastrālās uzmērīšanas lietu, kas ļauj iepazīties ar uzmērījumu pēdējam plānojumam. Ja tas netiek veikts, var izrādīties, ka mājoklī ir pārbūvētas, piemēram, starpsienas vai pat nesošās konstrukcijas, kas nav saskaņotas ar vietējo būvvaldi.

Šāda situācija var izvērsties  par nepatīkamu un problemātisku procesu. Ja, piemēram, pēc dzīvokļa iegādes daudzstāvu ēkā atklājies, ka tur savulaik notikusi nesaskaņota nesošo konstrukciju pārbūve, tad, lai šīs darbības legalizētu un sakārtotu dokumentāciju, var nākties lūgt saskaņojumu no visiem nama kaimiņiem. “Savukārt, ja atbildīgā valsts institūcija īpašumā piefiksēs nelikumīgi veiktus būvdarbus, var tikt piemērots ne tikai pienākums tos legalizēt, bet arī noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma likme līdz pat 3%,” skaidro zvērināta advokāte.

Sarunas laikā I.Kramiņa arī atklāj svarīgākos aspektus, kas saistīti ar pirkuma līguma parakstīšanu. Vispirms, protams, svarīgi ir līgumu rūpīgi izlasīt un pārliecināties, vai tā noteikumi kopumā ir skaidri, vai visi īpašuma dati, pārdevēja rekvizīti un darījuma cena ir atspoguļoti korekti. Ļoti svarīgi, lai visām darījumā iesaistītajām pusēm būtu saprotama arī norēķināšanās kārtība. Bieži kā starpnieks tiek iesaistīta banka, kad ar īpaši izveidota darījuma konta palīdzību tiek īstenota droša darījuma norise.