Podkāsta vienpadsmitā epizode: Ilze Kramiņa. Nekustamais īpašums un laulība

09.03.2023

Ģimenes modeļi mūsdienu sabiedrībā ir dažādi, tomēr nekustamā īpašuma iegāde ikviena pāra kopdzīvē ir ļoti svarīgs lēmums –  gan tad, kad laulība ir jau noslēgta, gan brīžos, kad tā vēl iecerēta vai arī nākotnes plānos nemaz neietilpst. Izzinoši un vērtīgi par to stāsta zvērinātu advokātu biroja “Eversheds Sutherland Bitāns” partnere, zvērināta advokāte Ilze Kramiņa sarunā ar “Kaamos Real Estate” valdes priekšsēdētāju Guntaru Caunu. Viņa atklāj arī to, cik liela nozīme ir laulību līgumam un kādi ir kopīpašuma plusi un mīnusi. To visu uzzināsiet podkāsta “DIENA PĒC” rubrikas “Īpašums” jaunākajā epizodē.

Zvērināta advokāte Ilze Kramiņa norāda, ka visbiežāk Latvijā laulātie joprojām neslēdz atsevišķu laulāto mantisko attiecību līgumu. Tādās situācijās, iegādājoties nekustamo īpašumu, tas kļūst par abu kopīgu mantu un tiek prezumēts, ka pieder abiem laulātajiem neatkarīgi no tā, uz kura laulātā vārda tas reģistrēts zemesgrāmatā. “Laulības šķiršanas gadījumā būs spēkā prezumcija, ka šāds īpašums pieder laulātajiem uz pusēm, ja vien kāds nevar pierādīt ko citu,” saka I.Kramiņa.

Īpaša vērība juridiskajām niansēm jāpievērš, pārim iegādājoties nekustamo īpašumu ar kredīta palīdzību. Piemēram, ja, īpašumu nopērkot laulībā, kredītu ir ņēmis tikai viens laulātais, tad nepieciešamības gadījumā banka kredīta piedziņu visdrīzāk varēs vērst pusei no konkrētā īpašuma, jo tas tiek uzskatīts par laulāto kopmantu. Savukārt, ja dzīvoklis, māja vai zeme iegādāti, piemēram, īsi pirms laulības, tad īpašnieks būs tas, uz kura vārda īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā, neskatoties uz to, ka tas noticis, piemēram, saņemot partnera atbalstu, resursus vai darbu. “Kopdzīves, bet ne laulības gadījumā, viena puse var būt diezgan neaizsargāta. Iespējams, kopdzīve ir ilga, un partneri savstarpējās attiecības uztver kā laulību, tomēr juridiski tas tā nav. Varbūt abi partneri strādā, rūpējas par kopīgo mājsaimniecību, bērniem un ir ieguldījuši īpašuma iegādē, tomēr, ja laulība nav noslēgta, īpašums pieder tam, uz kura vārda tas ir reģistrēts zemesgrāmatā,” skaidro zvērināta advokāte.

I.Kramiņa arī stāsta, ka Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst laulību līgumi. Tas ir vērtīgs dokuments, kas dod iespēju laulātajiem panākt skaidrību un savstarpēju sapratni par mantisko jautājumu. Ar laulību līguma palīdzību var noteikt gan pilnīgu abu partneru mantas šķirtību, ja laulātie vēlas būt neatkarīgi, gan visas vai lielākās mantas daļas kopību.

Sarunas laikā podkāsta dalībnieki atklāj arī būtiskas detaļas, kurām pievērst uzmanību, iegādājoties mājokli jaunajos projektos, un ar ko jārēķinās, ja esi viena no personām, kurai pieder kopīpašums.