Kaamos Group müüs Valmos tehase

04.09.2018

Poola tööstus- ja investeerimiskontsern Paged Group ostis 100% osaluse ühes Eesti suurimas spoonitootjas Valmoses. Poola investor kavatseb toetada ettevõtte jõulist arendamist, sealhulgas teha lisainvesteeringuid, et suurendada tootmisvõimsust ja tõhusust Valmose tootmisüksuses.

„Valmos on tänapäevane hästi juhitud ettevõte ja üks juhtivaid spoonitootjaid mitte ainult Eestis, vaid kogu piirkonnas, ning tal on suur potentsiaal edasiseks kasvuks. Me hindame kõrgelt ettevõtte tootmisvõimalusi, mainet ja tugevat turupositsiooni ning tema juhtkonna ja töötajate pädevust, mis on suurepärane vundament Valmose edasise kasvu jaoks. Paged Group on Euroopa üks suurimaid ja efektiivsemaid leht- ja okaspuuvineeri tootjaid, kes on spetsialiseerunud kõrgtöödeldud vineeri tootmisele. „Olen kindel, et meie ainulaadse oskusteabe, organisatsioonilise ja finantskapitali toel on Valmosel potentsiaal järgnevatel aastatel dünaamiliselt areneda, tuues sellega kasu Paged Groupile ja ettevõtte teistele huvirühmadele, eriti töötajatele ja vastaspooltele,“ ütles Paged S.A. tegevjuht Tomasz Modzelewski.

„Kaamos Groupi ja selle aktsionäride jaoks tuli otsus Valmost müüa emotsionaalselt raskelt. 15 aastat tagasi, kui osanikud ettevõtte ostsid ning restruktureerimisega alustasid, olid neil suured ambitsioonid ja praeguseks on need mitu korda ületatud. Valmos on täna maailma suurimaid kasemööblispoonitootjaid, ca 97% ettevõtte müügist moodustab eksport Kesk- ja Ida-Euroopasse, Põhja-Ameerikasse ning Aasiasse.

2017.a. võtsid aktsionärid vastu strateegilise otsuse siseneda Valmose jaoks uude valdkonda – vineerispooni tootmisesse. See oli Valmosele uus väljakutse nii investeeringute kui turgude vallutamisel. Alustati samm-sammult ning esimene aasta läks igati ootuspäraselt. Siis aga tuli meile “kosja” vineerispooni tootmise üks turulliidreid – Paged Group – ning oleks olnud ebamõistlik keelduda nende niivõrd ambitsioonikate plaanide ja agressiivse visiooniga kaasa minemast. Otsus on kasulik nii Valmosele, kes saab veel kiirema süsti ettevõtte arengusse kui ka Paged Group’ile, kes saab Valmosega kaasa nende jaoks uue turu kasemööblispooni tootmise näol.

Oleme väga tänulikud Valmose juhtkonnale ja kõigile töötjatele märkimisväärse panuse eest tehase senisesse tegevusse ning soovime neile kõigile uue omaniku toel kõrget lendu,“ ütles Kaamos Groupi juhatuse esimees Marek Pohla.

„Võtame sellise tunnustatud strateegilise partneri nagu Paged Group sisenemist kui parimat tõestust, et meil on hea turupositsioon, oleme äriliselt tulemuslikud ja meil on potentsiaali edasiseks arenguks. Meie soov on tugevdada Valmose kui piirkonna juhtiva spoonitootja positsiooni oma tegevusmahu jõulise kasvatamise teel. Meil on potentsiaali oma tootmismahtu viie aasta jooksul kolmekordistada ja oleme kindlad, et Paged Groupi toetusega me selle eesmärgi ka saavutame,“ ütles Valmose tegevjuht Heiki Vahermets.

Valmose areng on olnud hoogne. 2017. aastal kasvas ettevõtte käive 33%, s.o 11,3 miljoni euroni, ja EBITDA oli 1,7 miljonit eurot. Ettevõtte tegevjuht rõhutas, et Valmos võib oma investeerimisprogrammi rakendamisel tulevastel aastatel Paged Groupi toetusele loota. „Soovime, et Valmos enda kasvupotentsiaali tõhusalt kasutaks ning jätkaks investeerimist oma tootmisvõimsuse ja -efektiivsuse laiendamisse. Oleme kindlad, et meie investeering Valmosesse on ajend, mis soodustab ettevõtte edasist hoogsat arengut kõigi tema huvirühmade hüvanguks,“ ütles Tomasz Modzelewski.

Tehingut nõustasid: SORAINEN, ELLEX RAIDLA, REDGATE CAPITAL, KPMG, THE BRIDGE STRATEGY IMPLEMENTATION LTD., ERM, SANTANDER BZ WBK.

 

Valmos on Eesti juhtiv spoonitootja. 2000. aastal asutatud ettevõte on viimastel aastatel saavutanud tugeva turupositsiooni. Enam kui 95% ettevõtte toodangust müüakse välismaal, Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia vineeri- ja mööblitootjatele. Valmose Pärnumaal asuval tehasel on üle 200 töötaja. 2017. aastal moodustas Valmose käive 11,3 miljonit eurot ja EBITDA 1,7 miljonit eurot.

Paged on rahvusvaheline tööstus- ja investeerimiskontsern, mille ajalugu on üle 80 aasta pikk. Paged Group koosneb emaettevõttest, milleks on Paged S.A., ja tütarettevõtetest viies olulises ärisegmendis: vineer, sisekujundus ja mööbel, teenused ja tehnoloogia, kinnisvara ning muu tegevus. Kontsernil on vineeritootmise segmendis viis tänapäevast tehast Poolas, mis teeb temast ühe suurima vineeritootja Euroopas. 2017. aastal moodustas Paged Groupi konsolideeritud käive 206 miljonit eurot ja EBITDA 31,9 miljonit eurot.