Energeetika

Kaamos Group on pidevalt kaasas käinud tehnoloogia arenguga ning rakendanud seda järjepidevalt oma ettevõtmistes. Energeetika uued tehnoloogilised lahendused, nagu päikeseenergia, salvestus, roheelekter ja tarbimisjuhtimine, on saanud üha rohkem inimeste igapäevaosaks. Tänu sellele saab iga inimene anda oma panuse keskkonnasäästlikkuse ja kliimaneutraalsuse suunas. Maailm, aga eeskätt Euroopa Liit ja sealhulgas Eesti, on võtnud eesmärgiks suurendada taastuvenergia osakaalu nii transpordis kui ka elektrienergia tarbimises. Eesti puhul on see 2020. aastal 25%, 2030. aastaks soovitakse jõuda 45% taastuvenergia osakaaluni elektri lõpptarbimisest. Kahtlemata on tegemist ambitsioonika eesmärgiga, mille saavutamisel soovib Kaamos Group kaasa lüüa. Sellest tulenevalt oleme ka Kaamoses võtnud sihiks taastuvenergia arendamise ja sellega seotud projektidesse investeerimise.
Panustame täna rohelisse energiamajandusse, et luua homme lisaväärtust Kaamose klientidele ja partneritele.

Mihkel Loorits

Kaamos Energy tegevjuht

Kaamos Energy

Oma eesmärkide elluviimiseks oleme energeetika suuna eestvedajaks Kaamos Groupis loonud ettevõtte Kaamos Energy. Kaamos Energy alla koondame kõik energeetikat otseselt ning kaudselt siduvad ettevõtmised ja projektid: nii päikeseenergia, biokütuste- ja akutehnoloogiad kui ka nende võimalikud alternatiivid. Juba praegu rakendame energeetikasuuna arendusi Kaamos Grupi üleselt nii Eestis kui Lätis, eesmärgiga suurendada energiatõhusust ja roheenergiakasutust, mis aitab vähendada meie toodete CO2 jalajälge. Nüüdseks oleme omandanud osaluse ühes Eesti suurimas taastuvenergiaga tegelevas ettevõttes Sunly Land, rajanud Tallinna suurima päikesepargi ja investeerinud energiamuundamise ärisse. Oleme avatud partnerlusele ka grupiväliselt – nii seoses uute projektide ühiste arenduste kui ka olemasolevate ettevõtete ja projektide edasiarendustega. Samuti hoiame silma peal valdkonnaülestel idufirmadel, mis on kindlasti energeetikasektori suunanäitajad tulevikku.