Roheline Kaamos -
Rohetiiger

Roheline Kaamos on osa Kaamose ESG strateegiast, mille üheks oluliseks eesmärgiks on olla jätkusuutlik ja lähtuda otsuste langetamisel kestliku arengu põhimõtetest igas tegevusvaldkonnas. Rohetiigri asutajaliikmena soovime viia ellu rohehüpet ja kasvatada ühiskonnas keskkonnateadlikku käitumist.

Oleme Kaamose poolt astunud astunud järgmisi samme, et muuta maailm paremaks koduks meie ühiskonnale:
  • 2021. aastal rajasime Tallinna suurima päikesepargi. Tänaseks oleme teinud täiendavaid investeeringuid päikeseenergia tootmisse ja kahekordistanud esialgse tootmismahu omades mitmeid päikeseparke üle terve Eesti. Meie eesmärk on katta Kaamos gruppi kuuluvate ettevõtete energiavajadus tulevikus täies mahus oma tootmisvõimsustega.
  • 2022. aastast läksime Kaamose ärimajades üle roheenergia tarbimisele, mis tähendab, et kogu hoonete energiavajadus kaetakse päikese-, tuule- ja hüdroenergiaga.
  • Keskendume elukondliku kinnisvara arenduses jätkusuutlikele lahendustele, näiteks pakume kliendile elektriauto laadimisvõimalust.
  • Oleme  investeerinud roheenergeetika ettevõttesse Sunly, mis kindlustab Baltimaid ja Poolat taastuvenergiaga .
  • Oleme investeerinud innovatiivsesse energiamuundamisärisse Fusebox, mis annab nii meile kui ka klientidele võimaluse juhtida oma energiatarbimist nutikalt.
  • Kaamos Ehitus rakendab rahvusvahelist keskkonnajuhtimisstandardit ISO 14001, mis aitab parandada ressursitõhusust ja vähendada ehitusjäätmeid.
  • Avala ärimajad Electra ja Polaris on ehitatud vastavalt LEED Gold ehk Leadership in Energy and Environmental Design sertifikaadi nõutele. LEED sertifikaat omistatakse hoonetele, mille projekteerimisel, ehitamisel on järgitud keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid.
  • Järgime oma tegevuses keskkonnaalast seadusandlust, ühiskondlikke eetikanorme ning häid tavasid. Tegeleme töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisega ja korraldame keskkonnaalaseid ühisüritusi.

Eeldame keskkonnasäästlikku käitumist ka meie klientide ja lepingupartnerite poolt. Motiveerime oma kliente ja koostööpartnereid kasutama kaasaegseid lahendusi, vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, mis tekib tegevuste dubleerimisest.