Viljandimaal valmis Kaamos Ehituse juhtimisel Baltimaade esimene põllumajanduslik biometaanijaam

20.09.2018

Septembris avati Koksvere külas Baltimaade esimene põllumajanduslik biometaanijaam, mis on rajatud Euroopa ühele kõige tänapäevasemale tehnoloogiale. Tegemist on esimese põllumajandusliku biometaanijaamaga, mille toodang läheb 100% transpordis tarbimiseks. Kaamos Ehituse meeskonnale oli see huvitav väljakutse ning hea võimalus osaleda uue ja kaasaegse biometaanijaama projekteerimisel ja ehitamisel. Saadud teadmised ja kogemused aitavad meil ka tulevikus osaleda sarnastes taastuvenergia projektides ning toetada selle sektori pidevat arengut.      

Biometaanijaam rajati koostöös ICP Solutions OÜ, Põlva Biogaas OÜ ning Farmatic Anlagebau GmbH. Hoone ehitati Kõo Agro OÜ-le kuuluvasse Siimani farmi kus toodetakse ainukesena biometaani lehmade lägast, silost ja sõnnikust. Aastas plaanitakse toota ca 1,28 miljonit Nm³ 95%-lise metaanisisaldusega biometaani.

Biometaanijaama ehitus läks kokku maksma üle 6,3 miljoni euro, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetas projekti 2,6 miljoni euroga.

Kaamos Ehituse projektijuhi Aivar Tagasaar’e sõnul oli biometaanijaama ehitus tehnoloogiliselt uudne ja põnev projekt.  ”Meie jaoks oli esmakordne kogemus ehitada biogaasi tootmiseks mõeldud mahuteid ning põllumajanduslikke rajatisi. Tegemist oli väga keerulise insenertehnilise rajatise projekteerimise ning ehitamisega. Seda enam on Kaamos Ehitusel põhjust olla eriliselt uhke, kuna oleme andnud olulise panuse taastuvenerga tootmise võimalikkusele.”

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhataja Veiko Kaufmanni sõnul on Siimani biometaanijaama avamine märkimisväärne, kuna selle toodang on kodumaine ning demonstreerib lahendust, mis toimib mitte kuskil mujal, mingites teistes tingimustes, vaid just siin kohapeal. „Jaama avamine suurendab Eesti energeetilist sõltumatust, kuid vähem tähtsam pole ka keskkonnasõbralik aspekt, sest biometaan on palju keskkonnasõbralikum kui importkütused”.                              

Biometaani OÜ tegevjuht Ahto Oja sõnas, et tegemist on biometaani sektori arengut silmas pidades igas mõistes olulise tähtsusega projektiga. Projekt toetab sektori arengut ning kodumaise taastuvkütuse sõidukites kasutamist.