Kogemustel põhinev kvaliteet

Kaamos annab igal aasta klientidele üle sadu uusi kortereid ja kuna uue korteri ost on paljudele klientidele esmakordne kogemus, siis tekib omanikel korteri üleandmisel kui ka kasutamisel erinevaid küsimusi. Alljärgnevates videotes anname vastused küsimustele, mis võivad kliendil tekkida korterit kasutades ja ka ülevaate kuidas probleemide korral käituda. Lisaks leiab videotest praktilise ülevaate, kuidas teatud seadmeid ja liikuvaid osasid hooldada.

Selleks, et korteril püsiks laitmatu väljanägemine ja tehnosüsteemid ning tarindid oleksid töökorras, on oluline neid õigesti kasutada ja ka hooldada. Väga oluline tutvuda korteri vastuvõtmisel hooldusjuhendiga, milles kirjeldatakse üksikasjalikult pindade ja tehnosüsteemide hooldust. Juhime tähelepanu, et korteri hoolduspäeviku täitmine garantiiperioodil on kohustuslik.

Lisaks tasub meeles pidada, et Kaamosest ostetud uuele korterile kehtib alates üleandmisest 3-aastane garantii periood ja paigaldatud seadmetele tootja poolne garantii. Palume kõikidest korteriga seotud ehitusmuredest ja kahjustustest teavitada meie garantiiosakonda läbi Hausingu süsteemi. Selliselt on kindel, et kõik vajalikud garantiitööd saavad tehtud õigeaegselt ja võimalikult väikeste ebamugavustega.

\ Garantiitööde osas saad edastada oma mure meie meeskonnale läbi Hausing keskkonna: kaamos.hausing.ee. Hausingusse saab korteriomanik ligipääsu pärast korteri üleandmist.

\ PS! Maja üldalade garantiiküsimuste osas tuleks esmalt pöörduda korteriühistu juhatuse või halduri poole, kes omakorda veendub, et tegemist on garantiiküsimusega. Heakorra ja kommunaalarvetega seotud küsimusi lahendab maja haldur või korteriühistu juhatus.

Kõrge ehituskvaliteet ja kaasaegsed lahendused on meie prioriteet! Selleks, et kodu aga päriselt aastaid ja aastakümneid kestaks, on vaja hoolitseda selle eest igapäevaselt!

Alex Talisainen

Garantii osakonna juht