Kaamos Ehitus toetab Eesti Ehitusinseneride Liitu

18.02.2021

Osaühing Kaamos Ehitus ja Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) sõlmisid 11. veebruaril lepingu koostööks ehitusvaldkonna insenerialases tegevuses.

Kaamos Ehituse tegevjuhi Alo Nõmmiku sõnul püüab ettevõte kaasa aidata ehitusinseneeria valdkonna populariseerimisele ja sellele, et rohkem ehitusinsenere liituks EEL-iga. „Toetame ehitusvaldkonda, milles ise tegutseme, ning ehitusinseneride liidu tegevuse põhieesmärke: ehitusvaldkonna arendamist, kõrgharidusega ehitusinseneride koostööd, valdkonnapoliitika kujundamist, ehitusinseneride kutseoskuste tõstmist ning valdkonnas tegutsevate spetsialistide erialase pädevuse hindamist ja tunnustamist,“ ütles Nõmmik. Leping kehtib kuni 2022. aasta 31. detsembrini.

Kaamos Ehitus on kavandanud ja ehitanud uuenduslikke ja energiasäästlikke kodusid, äri- ja tootmishooneid ning terviklikke elurajoone juba alates 2005. aastast. Selle aja jooksul on kerkinud mitmeid märgilise tähendusega objekte, nagu Tammsaare ärikeskus, Avala ärikvartal, Hõbemetsa ja Vahtramäe elamurajoonid ning palju teisi.