Kaamos Timber tähistas 15 sünnipäeva.

30.04.2019

Aprillis sai Kaamos Group’i kuuluv puidutööstusettevõte Kaamos Timber ja talle kuuluv saeveski, Vitebskis 15. aastat vanaks. Nende aastatega oleme kasvanud märkimisväärse mahuga saeveskiks, olles ühed suurimad saematerjali tootjaid ja eksportijaid Valgevenes.

Kaamos Timber on spetsialiseerunud okaspuu saematerjali tootmisele. Pakume tööd 220-le inimesele ning valmistoodangu mahu poolest oleme ühed suurimad okaspuu saematerjali tootjaid Valgevenes. Oleme kohalikule metsandusele arvestatav partner saepalgi kokkuostus. Saeveskisse jõuab raudtee kaudu märkimisvääne osa toorainest– ca 400 000 m3 ehk ca 8000 vagunit aastas.  Autotranspordi tarnete maht kasvab igal aastal.

Möödunud aasta oli ettevõtte jaoks edukas, ületasime saematerjali tootmismahtudes 160 000 m3 piirmäära. Lõime juurde 55 uut töökohta ning tootmismahud kasvasid märkimisväärselt. 93% kogu saeveski toodangust eksporditakse. Peamised turud on Saksamaa, Holland, Belgia, Poola, Hiina, Leedu, Läti ja Eesti. Koostööd oleme alustanud ka Israeli ja Jaapani turgudega.

Kaamos Timber järgmise 5. aasta strateegia on ambitsioonikas. Jätkame tootmistsüklite efektiivistamist, mahtude kasvatamist ja uute suundade analüüsi.

Sünnipäeva oli hea tähistada uuendatud ning tänapäevastele tehnoloogilistele lahendustele vastava saeliini avamisega. “Uus saeliini käivitamine võimaldab meil parandada toodete kvaliteeti ning suurendada tootmismahtu pea 15% võrra. Käesoleva aasta eesmärgiks on toota pea 200 000 m3 saematerjali ning lähiaastatel jõuda 250 000 m3 tootmismahuni aastas.“ ütles Kaamos Timber juht Tõnu Bergmann.

Pidulikku sündmust olid Valgevenesse tähistama tulnud kliendid ja koostööpartnerid üle Maailma. Kohal oli ka kogu Kaamos Groupi kollektiiv Eestist