Kaamos toetab Diabeedikooli tegevust

21.05.2024

Diabeedikooli eestvedaja MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing mille peamine eesmärk on seista diabeeti põdevate laste, noorte ja täiskasvanute heaolu ja  huvide eest. Kaamos toetab diabeeti põdevate patsientide nõustamist 15000 euroga.

Ühingu ja Diabeedikooli juhi Kristi Peegli sõnul on diabeeti põdeva inimese ja tema lähedaste jaoks parimad teadmised ning oskused hindamatu väärtusega. Ümbritsevatel täiskasvanutel, kes moodustavad lapsele vajaliku tugivõrgustiku nn. pereliikmed, vanavanemad, õpetajad, treenerid jt., kes oskavad diabeeditoimingutes ööpäevaringselt aidata ja toetada, saavad Diabeedikoolis vajalikud teadmised, et tagada lapse hea tervis ja hariduses osalemise võime.

Ida-Tallinna Keskhaigla endokrinoloog Mari Verrevi sõnul diabeetikute nõustamisel ning toetamisel oluline roll. Lisaks arstidele ning diabeediõdedele on hea ravitulemuse ning elukvaliteedi saavutamisel oluline kogemusnõustajate roll. Ravi tulemus sõltub väga palju teadmistest ja tugivõrgustikust ning seega on perede nõustamise roll ka meditsiiniliselt tähtis.  Ajas on kasvavad nõustajate kogemused ja teadmised ning Diabeedikoolil on selles protsessi juhtimisel hindamatu panus.

Hea haigusteadlikkusega ning tugivõrgustikuga patsient saab ühiskonnas paremini hakkama ning suudab ka ise ühiskonda panustada.

Kuna riiklik rahastus sellisele teenusele puudub ja nõustamise vajadus aasta-aastalt kasvab, seetõttu oleme koos patsientidega väga tänulikud Kaamosele ja teistele toetajatele. Meil on hea meel, et oleme kolme tegutsemisaasta vältel on meie tegevus aidanud kaasa paljudele peredele. Oleme suutnud kasvatada nõustamise mahtu ja tänaseks tõusnud ka riigile usaldusväärseks partneriks, lisas Peegel,

Diabeet on raske haigus, mille esinemissagedus pidevalt suureneb. Eestis  on diabeet diagnoositud umbes 70 000 inimesel ja haigestumise maht Eestis on viimase 30. aasta jooksul ligi kolmekordistunud. Diabeedi diagnoos  võib tabada patsienti ootamatult ning sellega kaasneb kogu patsiendi pere elukorralduse muutus. Diabeedikool on diabeediga seotud probleemide lahendamiseks ja patsientide nõustamiseks on asutatud nõustamiskeskus,  kus tegutseb  30 nõustajat ja koolitajat, kellest suurel osal isiklik kogemus lapse või täiskasvanu diabeediga. 2023. a kasutas Diabeedikooli teenuseid kokku 468 klienti üle Eesti.