Sõlmisime laenulepingu Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga

19.12.2016

Kaamos Groupi kuuluva ettevõtte Woodbakers tütarettevõte Vitebskaja Lesopilka sõlmis 13.detsembril Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangaga laenulepingu summas 10 miljonit eurot.

Investeeringu eesmärgiks on moderniseerida Valgevenes asuv puidutööstus. Planeeritud investeeringute kogumahuks on 22 miljonit eurot, mis on jagatud kahte etappi.

„Esimeses etapis investeerime 8 miljonit eurot ning antud etapis peame oma eesmärkidest kõige olulisemaks sooja tootmise ja kuivatusvõimsuse suurendamist ning taristu kaasajastamist. See kõik võimaldab meil kasvatada saematerjali tootmismahtu 130 000 m³-ni aastas“ ütles Woodbakersi juhatuse liige Tõnu Bergmann.  Esimese etapi tähtajaks on planeeritud 2017.a. juunikuu.

Teise etapi investeeringute suuruseks on 14 miljonit eurot ning eesmärgiks on tootmismahtude suurendamine 200 000 m³ saematerjalile aastas. Töid planeeritakse alustada 2019. aastal.