Elektrooniline liikluslahendus võimaldab avada taas vasakpöörde Tammsaare teelt Tammsaare Ärikeskusesse

04.12.2018

Tallinna Tammsaare tee Rahumäe ja Järvevana tee vahelisele lõigule luuakse avaliku ja erasektori koostöös ohutust suurendav elektrooniline liikluslahendus.

Ohutust tagav elektrooniline liikluslahendus võimaldab avada taas vasakpöörde Tammsaare teel Tammsaare ärimaja ja K-Rauta suunas ning tagasipöörde sõitmiseks ESS Kinisvara kinnistutele. Süsteem katab 1,1 km lõigu mõlemas suunas, arvestab liiklusvoogusid ning võimaldab dünaamilist kiirusreziimide muutmist, mis on vajalik ohutuse tagamiseks.

Lõigule paigaldatakse 12 muutuvteabega elektroonilist liiklusmärki VSL (Variable Speed Limit), 6 fooripead, 5 portaali, luuakse toite- ja sideühendus Tallinna foorikeskusega ning koostatakse uued programmid foorisüsteemidele.

Ohutust tagava elektroonilise liikluslahenduse kogumaksumus on ca 240 000 €, millest poole tasuvad solidaarselt OÜ Tammsaare Ärikeskuse, AS Kesko Senukai Estonia ja Osaühing ESS Kinnisvara ning teise poole Tallinna linn. Tegemist on hea näitega, kus avaliku ja erasektori koostöö võimaldab erakordselt kiiresti liiklusohutu lahenduse loomise.

Tööde teostamise tähtaeg on 31. detsember k.a.

Foto: Ilmar Saabas