Kaamos Ehitus sisenes rahvusvahelisse taastuvenergeetika projekti

15.02.2017

Kaamos Ehitus sõlmis 3.veebruaril 2017.a. lepingu ICP Solutions OÜ ning sisenes rahvusvahelisse taastuvenergeetika projekti.

Koostöös ICP Solutions OÜ, Põlva Biogaas OÜ ning Farmatic Anlagebau GmbH rajatakse biogaasijaama Viljandimaale. Projekti ideeks on tellija Biometaan OÜ poolt biogaasijaama rajamine Kõo Agro OÜ-le kuuluvasse Siimani farmi, kust saadava toormega (lehmaläga, tahesõnnik ja silo ca 1800 veiselt ja noorloomalt) toodetud biogaas puhastatakse biometaaniks. Kava kohaselt plaanitakse aastas toota ca 1,28 miljonit Nm³ 95%-lise metaanisisaldusega biometaani.

Kogu projekti maksumuseks on 5,14 miljonit eurot, lõpptähtajaks 2018.a. ning tellijaks Biometaan OÜ. Biometaan OÜ osanikeringi kuulub OÜ Järve Kaubanduskeskus (Silikaat Grupp), OÜ Balti Biometaan (projektijuht) ning OÜ Mangeni PM (nn tootmissisendite valdaja ehk piimatootmisega tegelev põllumajandusettevõte). Plaanitavast investeeringust katab Keskkonnainvesteeringute Keskus 45%. Projekti finantseerijaks on LHV Pank.

Tsiviilehituse (teed ja platsid, seadmete vundamendid, betoonmahutid, juhtimishoone ja trassid) teostab Kaamos Ehitus. Biogaasi tootmisseadmete projekteerimise ja tarne teostab Saksamaa ettevõte Farmatic Anlagenbau GmbH (ehitanud 2 biogaasi jaama Eestisse). Biometaani puhastusseadmed toodab ja tarnib DMT Enironmental Technology B.V., mis omab enam kui 20+ aastat kogemust seadmete tootmisel.

Pildil olev biogaasijaam asub Saksamaal. Analoogne hoone ehitatakse Viljandimaale.