Kaamose poolt asutatud SA Targem Tulevik jagas Saaremaa õpetajatele esimesed stipendiumid.

06.12.2023

Sihtasutuse Targem Tulevik asutatud Saaremaa valla uue õpetaja stipendiumi esimesse taotlusvooru esitati kuus taotlust ja konkursikomisjon otsustas määrata stipendiumi neljale õpetajale kogusummas 9306,48 eurot.

Saaremaa uue õpetaja stipendium on mõeldud tööalaseks enesetäiendamiseks. Kuressaare Nooruse Kooli klassiõpetaja Triin Kõue saab 2436 eurot Tenerifel toimuval koolituskursusel osalemiseks. Valjala Põhikooli muusika- ja saksa keele õpetaja Karmen Kaljustele määrati 2390-eurone stipendium magistriõpingute sõidu- ja elamiskulude katmiseks. Kuressaare Ristiku Lasteaia õppejuht Mairi Põrk kasutab 2321 eurot raamatute ostuks, koolitusteks ja õppereisiks Hollandisse. Kuressaare Ametikooli psühholoogile Krista Rangile anti 2159,48 eurot erinevatel koolitustel osalemiseks.

Stipendiumite määramise komisjoni liikmed on Kaamos Groupi nõukogu ja SA Targem Tulevik juhatuse liige Juulika Vahter, Saaremaa abivallavanem Riina Allik ning Saaremaa vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja Kaire Kiil.

Sihtasutuse Targem Tulevik juhatuse liige Juulika Vahter: „Meil on hea meel, et esimene taotlusvoor on edukalt läbitud ja stipendium annab uutele õpetajatele hea võimaluse enesetäienduseks nii Eestis kui ka välismaal. Suurepäraselt sujunud koostöö vallaga on hea näide, et era- ja avaliku sektori koostöös peituvad võimalused. Siiras heameel on olla abiks Saaremaa targema tuleviku ehitamisel.“

Abivallavanem Riina Allik ütles, et paraku ei saanud kahele taotlejale seekord stipendiumit määrata. „Saaremaa valla uue õpetaja ja praktikandi stipendiumil on oma statuut, millest komisjon lähtub,“ selgitas Allik. „Tulevastel taotlejatel soovitan statuudi põhjalikult läbi lugeda, sest stipendiumi saame määrata ainult erialaseks enesetäiendamiseks, mitte näiteks õppevahendite soetamiseks,“ lisas ta.

Stipendiumi said taotleda Saaremaa vallas tegutsevate õppeasutuste (lasteaed, põhikool, gümnaasium, huvikool, kutseõppeasutus või kõrgkool) õpetajad, õppejõud ja tugispetsialistid, kes on asunud sellesse asutusse esimest korda tööle kas 2022/2023. või 2023/2024. õppeaastal.

Stipendium antakse tööalaseks enesetäiendamiseks, eelkõige teadmiste või oskuste omandamiseks ja arendamiseks ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks, seda näiteks õppereisidel, täienduskoolitustel, seminaridel, konverentsidel või kursustel osalemise kaudu.

Esimese taotlusvooru maht oli kokku 10 000 eurot, millest suurem osa koguti Saaremaal käesoleva aasta juunikuus toimunud heategevuslikul golfiturniiril Kaamos Golf Cup 2023. Edaspidi on Saaremaa valla uute õpetajate ja praktikantide stipendiumifondi suuruseks kavandatud 25 000 eurot aastas. Lisaks stipendiaatidele makstavatele summadele (uuele õpetajale kuni 2500 eurot ja praktikandile kuni 500 eurot) tasub Sihtasutus Targem Tulevik stipendiumiga kaasnevad maksud.