Noored Kooli ja Kaamos Groupi koostööst sünnib uus algatus haridusmaastikul

10.05.2023

Noored Kooli avab koostöös Kaamos Groupiga sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpiringid,  et aidata õpetajatel edukamalt ja sihipärasemalt toetada õpilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut ning nad saaksid ka ise tuge lapsevanematega suhtlemisel. Kaamos panustab projekti esialgu 168 000 eurot ning koostöö tulemusel saab koolituse läbida esimese kolme aasta jooksul kuni 200 õpetajat.

Noored Kooli tegevjuht Annika Küngase sõnul lõpetab igal aastal Eestis põhikooli umbes 11 000 õpilast, kuid põhikoolile järgneva nelja aasta jooksul omandab neist keskhariduse keskmiselt vaid 80 protsenti. „Haridussüsteemist varajase väljalangemise ennetamiseks on vaja tegeleda laste õpimotivatsiooniga ning õppimis- ja suhtlusoskuste arendamisega. Koos Kaamosega leidsime, et just õpetajate toetamine ja koolitamine võiks olla esimene samm “ selgitas Küngas õpetajate enesetäiendamise vajalikkust.

Laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamine toetab Küngase ssõnul õppimist ja hakkamasaamist ka väljaspool kooli ning edasises elus. “Sotsiaal-emotsionaalsed oskused tähendavad nii enda kui ka teiste inimeste tunnete mõistmist ning oma emotsioonide ja suhete teadlikku juhtimist. Need oskused aitavad meil endast ja teistest paremini aru saada ning valida olukorrale sobiv käitumine. Sotsiaalsete pädevuste arendamise olulisust rõhutatakse ka meie õppekavades ning need kuuluvad Euroopa Komisjoni poolt sõnastatud võtmepädevuste hulka,“ rääkis Küngas.

Kaamos Groupi nõukogu liikme  Juulika Vahteri sõnul on väikese riigi suurim vara haritud inimesed, mispärast ettevõtete panus haridusse toetab ettevõtluskeskkonna tulevikku. „Kuigi PISA testide järgi oleme maailma tipus, siis mure hariduse pärast peegeldub nii avaliku kui ka erasektori tööjõupuuduses. Ees on suurel hulgal väljakutseid nagu õpetajate kõrge keskmine vanus, noorte õpetajate motivatsioon, õpilaste sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus, eestikeelsele õppele üleminek ja palju muud,“ põhjendas Vahter otsust võtta Kaamose lähiaastate prioriteediks haridusprojektide toetamise ning panustada Eesti hariduse tulevikku muuhulgas läbi Noored Kooli programmi.

Õpetajate sotsiaal-emotsionaalsete oskuste õpiringide eesmärk on parandada õpetajate kompetentsi, mis võimaldab senisest paremini toetada õpilaste arengut ja saada tuge lapsevanematega suhtlemisel. Kaamose aastane panus projekti on 56 000 eurot ja koostöö on kokku lepitud kolmeks aastaks.

Noored Kooli tegevjuht Annika Küngas usub, et suured ettevõtted jagavad muret järelkasvu ja haridussüsteemi osas ning näevad vajadust selle järele, et meil oleks tulevikus rohkem inimesi, kes tahaks ja saaks ühiskonda edendada. Haridusmaastiku tervis puudutab tervet riiki ning seega on haridusprobleemid lahendatavad ainult meie kõigi ehk avaliku-, era- ja kolmanda sektori panuse ning koostööga

Vahter lisas, et Kaamose eesmärk on näidata eeskuju. „Juba täna on palju aktiivseid ettevõtjaid, kes erinevaid haridusprojekte toetavad. Muutused ei sünni üleöö, mispärast targema tuleviku nimel tuleb panustada kõigil,“ ütles ta.

Eesti stabiilse arengu jaoks oluliste valdkondade toetamiseks asutas Kaamos Group sihtasutuse Targem Tulevik. Lisaks Noored Kooli programmile on Kaamos toetanud programmeerimisõppe kood/Jõhvi käivitamist ning sõlminud koostöölepingu TalTechiga, töös on stipendiumiprogramm Saaremaa õpetajatele. Kuna grupp toimetab Eestile lisaks aktiivselt ka Lätis, otsib ettevõte toetusteks väljundeid ka sealsel haridusmaastikul.