Kaamos Groupi finantsjuht Mait Mengel: Järgmine aasta toob huvitavaid arenguid

06.10.2021

Tänasel päeval on Kaamos Groupil kolm põhisuunda. Eestis on Kaamos tuntud eelkõige kinnisvaraalase tegevuse, seda nii elu- kui ka ärikondliku kinnisvaraarenduse osas. Puidutööstuse valdkonnas ollakse üks suurimaid saematerjali tootjaid Valgevenes, kus nähakse lähiaastatel võimalust olemasolevate mahtude kasvatamiseks. Kolmas oluline valdkond on Kaamose jaoks taastuvenergeetika. Eesmärk on kasvatada investeeringuid päikeseparkide rajamisse.

„Läbi Kaamos elukondliku kinnisvara loome midagi jäävat. Elus on oluline pere, armastus ja kodu. Kaamos püüab inimesi teha õnnelikuks läbi selle, et mitte pelgalt ehitada kortereid vaid luua kodusid, mis teevad inimesed õnnelikuks. Seega, loome ja oleme osaline milleski, mis on inimestele oluline. Kui vaadata ajas tagasi 5, 10 või 15 aastat, siis võib julgelt väita, et kõik koduostjad on parendanud ka oma varanduslikku olukorda. Seda väga lihtsal põhjusel – kõikide korterite väärtus on selle perioodi jooksul suurenenud. Seeläbi on Kaamos panustanud nii inimeste heaolu kui ka materiaalse olukorra kasvule. Soovime ka järgnevatel aastatel kvaliteetkinnisvara arendades Tallinnas ja Riias panustada inimeste heaolusse ja unistuste täitumisse.

Ärikondliku kinnisvara arendades on meie jaoks oluline see, et saaksime pakkuda oma klientidele võimalikult kaasaegseid ja mugavaid teenused. Põhjus on väga lihtne – kliendid veedavad igapäevaselt büroohoonetes märkimisväärse osa oma ärkveloleku ajast. Kui suudame pakkuda omalt poolt parimat töökeskkonda, siis sellega saame kaudselt kaasa aidata meie äriklientide tulemuste saavutamisele. Finantsjuhina on elukondliku- ja ärikinnisvara arendusprojektide edukaks elluviimisel oluline tagada pankade poolne finantseerimise olemasolu. Positiivne on see, et Eestis tegutsevate pankade vaheline konkurents on märgatavalt suurenenud ning sellega on kasvanud valmidus finantseerida erinevaid kinnisvara projekte. Viimastel aastatel on laenu saamise kriteeriumid muutunud mõnevõrra lihtsamaks ja seda isegi viimasel nn COVID´i aastal. Pankade käitumismuster erineb märkimisväärselt võrreldes eelmise suure kriisiga, nn. “masu” perioodiga. Puidutööstuse valdkonnas tegutsev Vitebski saeveskis on saavutanud jooksva 12 kuu ajalooliselt parima tulemuse. Põhjuseks on märkimisväärne saematerjali maailmaturu hindade kallinemine. Tõenäoliselt sama suurt kasumlikkust järgnevas perioodis on keeruline saavutada, sest saematerjali hinnad on korrigeerumas tagasi varasematele tasemetele. Lähiaastatel on võimalik tänaseid väga häid tulemusi siiski ületada. Järgmise aasta viimases kvartalis on plaanis alustada saematerjali tootmisega uues Mozyri saeveskis. Seeläbi on võimalik tulevikus kahekordistada olemasoleva tootmismahu.

Kaamos Groupi finantsjuht Mait Mengel: Järgmine aasta toob huvitavaid arenguid – Finantsuudised  Käesoleval aastal käivitus edukalt Kaamose esimene taastuvenergia projekt. Tallinna südalinnas asuvas Avala kvartalis alustas päikeseenergia tootmist pealinna suurim päikesepark. Järgnevate aastate jooksul on Kaamose ambitsioon märkimisväärselt suurendada oma taastuvenergia tootmisvõimsust. Selliste roheprojektide elluviimiseks on konjunktuur suurepärane, sest erinevad finantsasutused on valmis tegema ’heldeid’ pakkumisi.

Lisaks traditsiooniliste tegevusvaldkondadele on Kaamos Group viimase viie aasta jooksul teostatud investeeringuid erinevatesse iduettevõtetesse. Iga-aastaselt ulatub investeeringute maht reeglina 2%-ni Kaamos Groupi EBITDAst. Olulised märksõnad valiku tegemisel on ettevõtte seotus Eestiga ja soovituslikult sünergia olemasoleva põhiäri ehk ehituse/kinnisvaraga. Läbi selliste investeeringute teostamise saab Kaamos Group panustada innovatsiooni ja aidata kaasa nutikate ideede teostumisele. Kaamos Groupi järgmise aasta eelarve koostamine toimub sarnaselt paljude teiste ettevõtetega aasta viimases kvartalis. Kui kinnisvara ja energeetika eelarved on lihtsamini prognoositavad, siis puidutööstuses on toorme ja saematerjali hinnad pidevas muutmises. Olulise sisendina võib järgmise aasta puidutööstuse eelarvet ja lõpptulemit märkimisväärselt mõjutada toorme ehk saepalgi hind. Kuivõrd saepalgi oksjon toimub Valgevenes alles detsembrikuus, siis valmib ka puidutööstuse eelarve lõppversioon ’viimasel tunnil’.

Kaamos Groupi eesmärgiks järgneva 5 aasta jooksul on tegutseda aktiivselt kinnisvaraarendustega veel mõnes sihtriigis ning olla jätkuvalt puidutööstuses valdkonna eestvedaja. Kaamosel on olnud õnn olla üks esimesi Bolti investoreid ning seeläbi kaasa aidata nende erakordsele arengule ja kasvule. Seetõttu on tore unistada veel mõnest Kaamosega seotud start-up ettevõtte eduloost.